Vi ønsker å fremstå som det naturlige valget når dere skal velge leverandør av trykket kommunikasjon.
Som kunde hos oss skal du være fornøyd med resultatet - derfor er vi ikke tilfreds før du er tilfreds,
enten behovet er noen få eksemplarer eller mange tusen.
Vår lange og brede erfaring sikrer at det ferdige resultat blir slik du forventer.
Våre motiverte medarbeidere er klare til å ta imot ditt oppdrag.

Historie
Totaltrykk AS har røtter tilbake til 1921 da A/S Norsk Posefabrik, ble startet av Franz Josef Stenersen.
Firmaet F.J. Stenersen A/S ble til i 1958, da bedriften flyttet til våre nåværende lokaler på Sagene.
Bedriften ble drevet av familien Stenersen i 3 generasjoner. I 2006 ble 30% av aksjene solgt til to medarbeidere.
Høsten 2015 ble resten av aksjene overdratt internt i bedriften. Som følge av dette ble det besluttet å endre navnet til Totaltrykk AS,
som er mer beskrivende for hvem vi er, nemlig en totalleverandør av trykte medier.